A A A
Hjem/Organisasjonskart

Organisasjonskart

Organisasjonskartet viser at Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten kommuner står som prosjekteiere. Det er videre oppnevnt ei politisk styringsgruppe bestående av medlemmer fra både posisjon og opposisjon.

Arbeidet for øvrig er delt opp i åtte arbeidsgrupper, som jobber med temaene prinsipper, lokaldemokrati, tjenester, ressurser, samfunnsutvikling, arbeidsgiverpolitikk, framtidsbilder og innbyggerdialog.

Ved å klikke på de forskjellige boksene får du mer informasjon. Referater fra de fire kommunenes kommunestyremøter, med vedtak som går på kommunereformen, er samlet under prosjekteiere.

Rødt = politisk
Blått = administrativt
Grønt = felles

RSS-Feed
Web levert av CustomPublish AS